Klantenservice

Verzending

Voor alle bestellingen met een afleveradres in Nederland berekenen wij € 10,00 verzendkosten excl. BTW. Wij leveren onze materialen alleen in Nederland.
We doen er alles aan om onze bestellingen op tijd te verzenden. Het is echter in een enkel geval mogelijk dat door omstandigheden de bezorging vertraagd is. 

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@dekachelwinkel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retouren

Om de volgende redenen kunnen wij een product niet retour nemen, onderverminderd hetgeen is gesteld in artikel 10.1:
Als wij het product speciaal voor u hebben laten maken, volgens uw specificaties.

  • Indien het product gebruikssporen heeft.
  • Het volledige bedrag wordt, na acceptatie verkoper, gecrediteerd aan koper binnen 14 dagen na ontvangst.
  • Kachels en vuurtafels kunnen niet geretouneerd worden

Betalen / Garantie

De totale koopsom bestaat uit het totaalbedrag van de volgens de overeenkomst te leveren producten vermeerderd met eventueel andere verschuldigde bedragen zoals betalingskosten, emballagegelden, verzendkosten en omzetbelasting.
De koopsom dient vooruit te worden betaald. Bij gebreke van een specifieke regeling dient cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
De in lid 2 van dit artikel bepaalde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koper direct in verzuim, derhalve zonder een ingebrekestelling nodig is. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surceance van betaling is aangevraagd dan wel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddelijk opeisbaar.
Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling ( buiten) gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-- bedragen, verkoper houdt onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
Verkoper is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen koper uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.
Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang koper niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens verkoper.

Klachten

We hopen natuurlijk dat iedereen tevreden is, maar bent u toch ergens ontevreden over, dan vernemen wij dit graag. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@dekachelwinkel.nl. Wij streven er naar binnen 48 uur (bij werkdagen) contact met u op te nemen.

Contactgegevens

De Kachelwinkel B.V.
Oude Amersfoortseweg 249 C (Magazijn)
1212 AD Hilversum
T: 035 - 720 09 48 
E: info@dekachelwinkel.nl

Openingstijden 

Maandag t/m Donderdag: 08.00 - 17.00 uur

Vrijdag : 08.00 - 16.00 uur

Zatredag en zondag: Gesloten

To Top